HÁZIREND (sátorral fedett úszómedence és kiszolgáló helyiségek)

1./ A vendégek észrevételeiket, panaszaikat szóban az üzem vezetőjénél, írásban a pénztárnál elhelyezett, e célra rendszeresített vendégkönyvben tehetik meg.

2./A 37/1996. (X.18.) NM. Rendeletben foglaltaknak megfelelően az üzem köteles biztosítani:

a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék, öltözők és egyéb fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását.

3/ A fürdőbe belépni és a fürdőszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jegy vagy bérlet ellenében lehet.

4./ Az öltözők, ill. egyéb szolgáltatások igénybevétele előtt, a jegykezelőnek a jegyet ellenőrzés céljából be kell mutatni. Az öltözőszekrények igénybevétele esetén a szekrénykulcs használata, elvitele, megőrzése kötelező. Ennek rendeltetésszerű használata az öltözőszekrények biztonságos kezelését szolgálja. A rendelkezés megszegéséből eredő kárért a Kft. felelősséget nem vállal.

5./ A fürdő szolgáltató helyeit, szolgáltatásait – játék – és tornaszereket – mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe.

6./ A fürdőt nem veheti igénybe:

– a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,

– a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,

– az ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

7./ Ittas személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozói minden szolgáltatást kötelesek megtagadni.

8./ A fürdő berendezési, felszerelési tárgyaira kérjük, vigyázzanak!

Aki szándékosan vagy gondtalan magatartásával kárt okoz, attól az Nkft. a kár megtérítését követelheti.

9./ A fürdő területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők nyugalmát zavarja.

10./ Fürdősapka használata a fedett uszodában mindenki számára kötelező.

11./ Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében: TILOS !

– utcai cipővel az uszodatérbe és a szociális helyiségekbe bemenni

– az elő és medencetérben dohányozni, szemetelni, szeszesitalt fogyasztani,

– a medencét előfürdő (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni,

– a medencékben és uszodatérben étkezni, a vizet szennyezni,

– a medencékbe törékeny tárgyat (poharat stb.) vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni,

– a kijelölt helyeken kívül a medencék más pontjairól a vízbe ugrálni,

– közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni,

– térdig érő vagy térd alatti, ill. zsebes rövidnadrágban, alsónadrágban a medencébe bemenni.

Támogatók