Szekszárdi Sportközpont

A fürdő házirendje

 1. A fürdő létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja.
 2. A Fürdő területére belépni csak érvényes belépővel lehet.
 3. A pénztárnál kiállított belépő „óra” csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. Az elveszett belépő óráért vendégeink 2000 Ft pótdíjat kötelesek fizetni.
 4. Az érvényben lévő árakról és a nyitva tartás rendjéről a főbejárat mellett elhelyezett tábla, valamint az árlista tájékoztat.
 5. Az öltözőszekrény használatáért a nyári időszakban (május 15 – augusztus 31.) a mindenkor érvényes árlista szerinti díj fizetendő.
 6. A 12 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek a Fürdő területére.
 7. A közfürdőt nem látogathatja a 4 § (1.) bekezdésben foglaltak szerint a lázas betegek, fertőző betegek, akiknek nyílt sebük van, ittas vendégek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 8. A szaunában csak 12 éven felüli vendégeink léphetnek be.
 9. Az úszómesterek illetve medenceőrök útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 10. A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező.
 11. Téli időszakban működő úszómedence lábmosójánál az elő zuhany használata kötelező
 12. Labdázni csak a sportpályákon lehet.
 13. Dohányzás és étkezés csak a kijelölt helyeken megengedett. A medencetérben étkezni és szeszes italt fogyasztani TILOS!
 14. A fürdő területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve – nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.4 § (2.) bekezdés.
 15. A fürdő területén a papucs használata kötelező. Kérjük, legyenek különös tekintettel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Kérjük, fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 16. A vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért nem vállalunk felelősséget.
 17. A medencét csak a lábmosón keresztül kérjük megközelíteni, a medence szélén át TILOS!
 18. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik kötelesek haladéktalanul intézkedni.
 19. A medence széléről a vízbe ugrálni TILOS!
 20. Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Értéktárgyaik elhelyezésére kérjük, használják az értékmegőrzőt.
 21. A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a rendészeten vehetők át.
 22. A vendégek biztonsága érdekében a terület kamerákkal megfigyelt, a fürdőben 24 órás biztonsági szolgálat működik.
 23. Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható.
 24. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek a pénztárban erre a célra elhelyezett panaszkönyvben.
 25. Hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel kérjük, ne zavarják a többi vendég nyugalmát!
 26. A Házirend betartása minden a fürdő területén tartózkodó vendégre nézve kötelező.
 27. Panaszával fordulhat: Szekszárd Város Jegyzőjéhez 7100 Szekszárd, Béla K. tér 8. Tel.: 74/504-128 valamint a Tolna Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez 7100 Szekszárd, Szent István tér 11 – 13. Tel.: 74/ 505-600.